Lesing


Lesing i engelsk.
Lesing er en viktig del av engelskundervisningen, og mye av lesetreningen foregår hjemme. For at elevene skal ha best mulig utgangpunkt for å lykkes med lesetreningen hjemme tror jeg det er viktig at man leser igjennom, og oversetter teksten de skal lese hjemme - på skolen. Dette for å eksemplifisere uttale av ord, og for å gi elevene en oversikt over hva leseleksa handler om.
Det å kunne bruke ulike Lesestrategier, kan hjelpe elever til å huske og forstå tekster bedre.
For å kunne bruke lesestrategiene, må elevene lære dem!
Eksempler på lesestrategier; førlesing, lesing og etterarbeid til teksten.

«Ved å gi elevene tydelige og varierte leseoppdrag, der man undervisner eksplisitt i ulike lesestrategier, utstyres elevene med et rikholdig repertoar av strategier som de kan benytte seg av i møtet med ulike typer tekster.
Dette gjelder alle fasene i leseprosessen, både før under og etter.»
Her kan du lese mer om lesing som en grunnleggende ferdighet i engelsk.

Linker til litteratursider på nett


English reading room
Sanger, tekster, lytteoppgaver go videoer
Reading skills
100 free short english stories, med online oppgaver til tekstene
Leseoppgaver med tidsur og kontrollspørsmål
5 minutes english reading, med kontollspørsmål
Idiom games
Reading with multiple choice Quiz
Story building Exercises
Online lesetester